Rettshjelpsdekning

Rettshjelpsforsikring

De fleste privatpersoner har rettshjelpsforsikring (inkludert under hjemmets, fritidsboligens, boligens, båtens eller bilens forsikring) som normalt har en egenandel på kr. 3000 til kr. 10.000 + 20% av overskytende. Ikke alle tvister er dekket av rettshjelpsforsikring. Forsikringsselskapet dekker normalt opp til kr. 80.000 til kr. 250.000. Det tilsvarer en samlet faktura fra advokaten på kr. 103.000 til kr. 310.000, hvorav klienten betaler kr. 23.000 til kr. 60.000 selv samt alt salær som overstiger kr. 103.000 til 310.000.

Et tankekors er at forsikringsselskapene ikke øket sine ytelser da moms ble innført på advokattjenester 1.7.2001. Over natten ble den reelle dekning for den enkelte redusert med 24%, dvs. kr. 15.484. Deler av forsikringsbransjen har rettet opp denne skjevheten (eller standardreduksjonen) i kundenes forsikringsdekning.  Men, en fast egenandel på kr. 10.000 kan være tung for mange.  Imidlertid gir denne dekningen sikkerhet for at en i en normalsak kan komme seg gjennom to rettsinstanser med forsikringsdekning.  Det er viktig for rettssikkerheten i samfunnet.  Så sjekk din egen forsikring for hvilke vilkår som gjelder.


Fri rettshjelp betalt av det offentlige

Fri rettshjelp kan innvilges av en advokat, av en domstol, av en Fylkesmann og av en fylkesnemnd.

Innvilgelse avhenger av sakstype, søkers og søkers ektefelles eller samboers inntekter og ligningsformue. Reglene og spesielt beløpsgrensene endres fra tid til annen.

En må alltid betale en egenandel. I enkelte og helt spesielle tilfeller kan egenandelen ettergis etter begrunnet søknad.

Det er strenge krav til hva som er nødvendige utgifter og hva som er omfanget av nødvendig arbeide.

Innvilges fri rettshjelp uten at det er rettssak, innvilges fritt rettsråd.

Innvilges fri rettshjelp i anledning en rettssak, innvilges fri sakførsel.

Advokaten søker normalt på vegne av klienten.

Utviklet av Grafisk Senter