Privatjuss - Trygderett

Nytt frikort fra trygdeetaten dekker me

Den nyeste frikortordningen - egenandelstak 2 - er en frikortordning som fungerer parallelt med dagens frikortordning, egenandelstak 1.

Det nye frikortet dekker egenandeler som ikke omfattes av den gamle frikortordningen. Egenandelstak 2 dekker enkelte former for tannlegehjelp, fysioterapi, opphold i opptreningsinstitusjon og behandlingsreiser til utlandet. Egenandelstaket er 4.500 kroner.

Fødsel eller adopsjon den 1. juli 2009 eller senere, medfører foreldrepenger etter nye regler og utvidet pappaperm. Nedenfor gis en kort oversikt over...

Arbeidstakere er godt beskyttet mot økonomiske konsekvenser av skader de påføres på jobben. Sykepenger, attføring/trygd, arbeidsgivers forsikringer og...

Utviklet av Grafisk Senter