Privatjuss - Rettshjelp

Rettshjelp i barnefordelingssaker
Oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 468 av 19. juni 2002 om inntektsgrenser for fri rettshjelp i barnefordelingssaker

Sammendrag:
I anmodningsvedtak nr. 468 (2001-2002), ba Stortinget Regjeringen:
« ... utrede om inntektsgrensen for å motta fri rettshjelp i barnefordelingssaker bør være høyere enn den ordinære inntektsgrensen, samt hvilke konsekvenser en høyere inntektsgrense for denne sakstypen vil kunne innebære. Regjeringen bes også om å fremme konkrete løsninger til en bedre tvisteløsning for barnefordelingssaker med NOU 1998:17 Barnefordelingssaker som utgangspunkt. »

Komiteens flertall har i denne anledning fremmet følgende forslag:
« Stortinget ber Regjeringen endre forskriften om fri rettshjelp slik at når en part innrømmes fri sakførsel i en barnefordelingssak, skal også den annen part ha fri sakførsel såfremt dennes inntekt ikke overstiger inntektsgrensen for fri rettshjelp med 100.000 kroner. Forskriften gjøres gjeldende fra 1. januar 2006.»

I denne artikkelen gis det en kort oversikt over reglene om fri rettshjelp. I hvilke saker gis fri rettshjelp?

Utviklet av Grafisk Senter