Privatjuss - Kontraktsrett

Nettselskapene kan ikke kreve fastavgift for flere strømmålere i en og samme boenhet

Nettselskapenes adgang til fakturering følger boenheter og materikkellovens definisjon av dette. Dette føler av en lagmannsrettsdom. Det var to målere i boligen, men kun en boenhet da det ikke lenger ble leid ut til hybelleilighet i boligen. Nettselskapet kunne da ikke fakturere dobbelt fastavgift.

Norsk Standard anviser bruk av oppmannsavgjørelser for å løse tvister raskt og effektivt mens kontraktsarbeidene er under utførelse.

Norsk Standard anviser bruk av oppmannsavgjørelser for å løse tvister raskt og effektivt mens kontraktsarbeidene er under utførelse. NS8405 er i...

Et ja til en leveranse/avtale, er ikke bestandig nok. Store som små bedrifter slurver ved inngåelse av kontrakter. Det en trodde var en lukrativ...

Utviklet av Grafisk Senter