Privatjuss - Forsikringsrett

Dobbelforsikring
Mange er i dag dobbeltforsikret på enkelte områder, det vil si at de har flere forsikringer som dekker samme forhold. Det er ikke uvanlig å ha flere reiseforsikringer. Har du har tre reiseforsikringer som hver dekker skade på bagasje for inntil 5 000 kroner, og mister en koffert med totalverdi på 4 000 kroner, vil du bare få dekket 4 000 kroner fra ett av selskapene. Hvis du derimot mister reisegods for 15 000 kroner, vil du kunne få dekket 5 000 kroner fra hvert av selskapene. Det samme gjelder hvis du blir skadet og har krav på erstatning under ulykkesforsikringen som normalt er inkludert i reiseforsikringen. Du kan ha reiseforsikring gjennom fagforeningen, arbeidsgiver, din private forsikringspakke, idrettsklubben, bilforsikringen osv.

Forsikringsvilkår
Forsikringsselskapene konkurrerer med hverandre om å ha de "beste" vilkårene. Som kunde er du ofte bare informert om grunndekningen. Ofte er det innbakt tilleggsdekninger som kan vise seg svært lønnsomme. Er uhellet ut, så ta alltid kontakt med forsikringsselskapet. Et spørsmål for mye er bedre enn ett for lite.

Rettshjelpsforsikring
Er tilknyttet for eksempel hjem, villa og bilforsikringer. Har du en tvist med en annen person (nabo, huskjøper, husselger, butikk osv.) har du automatisk også en forsikringsdekning som hjelper deg å betale din egen advokat. Men det er mange unntak (arv, skifte, strafferett m.m.). Men husk, du har også rettshjelp om du har en tvist med ditt eget forsikringsselskap om en forsikringsdekning!

Renter
Du har alltid krav på renter fra 2 måneder etter at du sendte skademelding. Her slurver skadebehandlerne ofte. Spesielt gjelder dette på livsforsikring, uføreforsikring (uførekapital) og pensjonsforsikring. Det kan ligge store beløp å hente om du er våken. Nesten alle slike oppgjør som vi kommer over, har feil renteberegning til fordel for forsikringsselskapet. 9,25% p.a. (12% p.a. frem til 31.12.03) av et større beløp blir fort noen nyttige kroner når en har gått og ventet på et oppgjør.

Skadeoppgjør
Kontrollér skadeoppgjøret. Be skadebehandler vise de vilkår som er blitt brukt. Les disse nøye og still spørsmål. Skadebehandler kan ha "glemt" noe.

Norge hadde frem til 16.6.01 en lovregel som bestemte at en passasjer som visste eller burde vite at bilføreren fyllekjørte, ikke hadde krav på...

Utviklet av Grafisk Senter