Valg av omsorgsløsning kan få store konsekvenser for familiens velferd.

Etter den norske ekteskapsloven har ektefellene i utgangspunktet felleseie, og dette betyr at ved et skifteoppgjør skal aktiva og passiva være...

Mekling er på vei inn i norsk virkelighet som en anerkjent og positiv metode for løsning av konflikter. Fordelene er mange: Rimelig, hurtig,...

Utviklet av Grafisk Senter