Privatjuss - Bolig- og husleierett

Minste utleietid
1 år

Lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, og utleieren bor i samme hus.

3 år
Hvis utleieforholdet skal gjelde for en kortere tid enn tre år, må det stå i kontrakten hvorfor leietiden skal være kortere enn 3 år. Dessuten må boligen brukes til det formålet som er opplyst som grunn.

Konsekvens
Hvis prosedyrene ikke er fulgt her, blir leieforholdet automatisk "tidsubestemt" og leietaker kan da kun sies opp med "saklig grunn" som for eksempel ved utleiers husstands egen bruk, riving/ombygging eller mislighold fra leietaker.

Når forfaller et vederlagskrav for arbeide på annenmanns faste eiendom?

JFR. AVHL § 3-9, 2. PKTM.

 

Å selge en bolig med et slikt forbehold, betyr at en kjøper, for å kunne gjøre mangelsansvar gjeldende må kunne påvise at...

Utviklet av Grafisk Senter