2017 - 30 år i våre klienters tjeneste

I løpet av disse 30 årene har det vært en rivende utvikling på jussens område. Stadig nye lover og nye rettsregler. Samfunnets utvikling med bakgrunn i den nye teknologien som i dag styrer samfunnet, kunne ikke forutsies i 1987. Det har vært spennende og veldig utfordrende å følge med på og tilpasse oss det nye som har vært en kontinuerlig prosess på vårt område som er jussens. Jussen må alltid følge med. Den skal regulere samfunnet til enhver tid og det uansett hvorledes samfunnet utvikler seg. Teknologien utvikler seg, samfunnet utvikler seg og jussen utvikler seg. Det medfører at vi må lære nytt og vi må tenke nytt. Det har vært vår utfordring og det vil være vår utfordring inn i fremtiden. Vi må alltid være tidsmessig klare til å løse våre klienters utfordringer.

Unikt samspill mellom vann og is, forårsaket av en unik kombinasjon av endringer og forskjeller i temperatur. Forgjengelig og skjørt.

Utviklet av Grafisk Senter