Kurslokalet hos Advokatfirmaet Jareld AS

Kurs

Advokatfirmaet Jareld as holder jevnlig kurs innenfor flere rettsområder. Vår målsetting er at resultatet av våre avholdte kurs skal være økt kompetanse, øket kunnskapsnivå og lønnsomhet på lang sikt for deltakerne sine organisasjoner og virksomheter.

Våre kurs kan avholdes i samarbeide med/på oppdrag fra organisasjoner/interesseorganisasjoner eller på oppdrag fra en enkelt bedrift/bedriftsgruppe eller likeartede bedrifter som går sammen.

Åpne kurs arrangeres for inviterte deltakere/deltakergrupper.

Ved bedriftsinterne kurs tilstreber vi å ta opp forhold som gjelder den konkrete bedrift med henblikk på endringer og forbedringer som gir uttelling for bedriften etter at kurs er avholdt.

Vi kan skreddersy og utvikle et kurskonsept etter ønske. Det er praktisk for organisasjoner som må tilpasse seg ny lovgivning/rettsutvikling å bestille et kursopplegg for sine ansatte for å bli oppdatert på en direkte og effektiv måte.

Ved interne kurs, tar vi først en gjennomgang med bedriften/organisasjonen for å analysere behov og interesseområde. Deretter utarbeides kursinnhold, foredrag og gruppearbeider/oppgaver. Kurs kan avholdes på sted anvist av bedriften, f.eks. i tilslutning til annen aktivitet ved hotellopphold, båtreiser osv.

Vårt kurskonsept baserer seg på aktivitet fra deltakerne og en tilnærming til aktuelle problemstillinger i hverdagen.

Vi kan tilby kurs til svært konkurransedyktige priser.

Avholdte kurs

  • Kontraktsskriving for ikke-jurister
  • Arbeidsrettslige problemstillinger for personalansvarlige
  • Barnerett for foreldre som ikke er samlivspartnere

Aktuelle kurs nå

  • Kursinvitasjon til barnehagepersonell
Utviklet av Grafisk Senter