Økonomisk kriminalitet er en samlebetegnelse på en rekke forskjellige straffbare forhold som har det til felles at de har en økonomisk komponent....

Under ethvert trinn av en straffesak har man rett til å la seg bistå av en advokat. Får man en offentlig oppnevnt forsvarer betales imidlertid...

Et relativt stort antall mennesker opplever å tape førerretten for en lengre eller kortere periode? Hvilke rettigheter har man i en slik situasjon?

Utviklet av Grafisk Senter