Forretningsjuss - Skatterett

Ikke noe rettsområde er gjenstand for den konstante forvandling som skatterett blir utsatt for alt avhengig av det årlige statsbudsjett og skiftende politisk styring.

Tilsynelatende mindre endringer kan få store konsekvenser for næringslivet.

De fleste regnskapsførere og revisorer er oftest godt informerte om detaljendringene.  Skal bedriftene finne de optimale skattemessige løsninger, fordrer dette oftest et tett samarbeide mellom regnskapsfører, revisor og advokat.

Vær oppmerksom på at skattemyndighetene ofte benytter gjennomskjæringsregelen.  Den gir anledning til å sette til side konsekvensene av rene skattemessige disposisjoner foretatt av bedriften.

Fra og med 2017 vil opplysninger om formue i utlandet automatisk sendes til norske skattemyndigheter.

 

Utviklet av Grafisk Senter