Forretningsjuss - Kontraktsrett

KRAV PÅ ERSTATNING VED DELVIS AVBESTILLING etter NS 3406, 3431, 3430 m.fl.
ENDRING - C - DELVIS AVBESTILLING

Norsk Standard anviser bruk av oppmannsavgjørelser for å løse tvister raskt og effektivt mens kontraktsarbeidene er under utførelse.

Norsk Standard anviser bruk av oppmannsavgjørelser for å løse tvister raskt og effektivt mens kontraktsarbeidene er under utførelse. NS8405 er i...

Et ja til en leveranse/avtale, er ikke bestandig nok. Store som små bedrifter slurver ved inngåelse av kontrakter. Det en trodde var en lukrativ...

Utviklet av Grafisk Senter