Forretningsjuss - Forsikringsrett

Forsikringsvilkår
Forsikringsselskapene konkurrerer med hverandre om å ha de "beste" vilkårene. Som kunde er du ofte bare informert om grunndekningen. Ofte er det innbakt tilleggsdekninger som kan vise seg svært lønnsomme. Er uhellet ut, så ta alltid kontakt med forsikringsselskapet. Et spørsmål for mye er bedre enn ett for lite.

Rettshjelpsforsikring
Er tilknyttet for eksempel hjem, villa og bilforsikringer. Har du en tvist med en annen person (nabo, huskjøper, husselger, butikk osv.) har du automatisk også en forsikringsdekning som hjelper deg å betale din egen advokat. Men det er mange unntak (arv, skifte, strafferett m.m.). Men husk, du har også rettshjelp om du har en tvist med ditt eget forsikringsselskap om en forsikringsdekning!

Renter
Du har alltid krav på renter fra 2 måneder etter at du sendte skademelding. Her slurver skadebehandlerne ofte. Spesielt gjelder dette på livsforsikring, uføreforsikring (uførekapital) og pensjonsforsikring. Det kan ligge store beløp å hente om du er våken. Nesten alle slike oppgjør som vi kommer over, har feil renteberegning til fordel for forsikringsselskapet. Forsinkelsesrente p.t. 8,75% p.a. (12% p.a. frem til 31.12.03) av et større beløp blir fort noen nyttige kroner når en har gått og ventet på et oppgjør.

Skadeoppgjør
Kontrollér skadeoppgjøret. Be skadebehandler vise de vilkår som er blitt brukt. Les disse nøye og still spørsmål. Skadebehandler kan ha "glemt" noe.

Ingen artikler er tilgjengelige.
Utviklet av Grafisk Senter