Komplett bedriftsassistanse

Vi  har som målsetning å være bedriftens komplette juridiske rådgiver.  Med vår erfaring fra næringslivet og fra vår egen virksomhet, kan vi yte nødvendig og riktig bistand til enhver bedrift.

Det vesentligste av vår bistand til bedrifter innebærer juridisk hjelp og involvering til riktige beslutninger, avverging av juridiske problemer og korrekt gjennomføring av formelle forhold og disposisjoner.

Bistanden ytes på vegne av bedriften overfor motparter, samarbeidspartnere, offentlige myndigheter, ansatte, ofentlig forvaltning, klageorganer og domstoler.

Våre advokater og vår kompetanse er et viktig redskap for bedriftene.

Avtale- og kontraktsrett, entrepriserett, arbeidsrett, forsikringsrett, erstatningsrett, økonomiske rettsforhold og prosedyre for domstolene, står sentralt i firmaets praksis i dag. De aller fleste rettsområder griper over i hverandre, slik at fullgod bistand på ett isolert rettsområde krever at en overskuer beslektede og relaterte rettsområder til det aktuelle rettsspørsmål en klient ønsker bistand til.

Vi har lagt inn en del tips under forskjellige rettsområder. Kanskje det er lønnsomme tips? Vi mottar gjerne tilbakemeldinger på post@jareld.no.

Våre tips oppdateres og fornyes fra tid til annen, litt etter inspirasjon og i forbindelse med saker vi arbeider med.

Utviklet av Grafisk Senter