Juridiskfaglig betjener vi de fleste sivilrettslige områder

Som totalleverandør, yter vi bistand på de aller fleste rettsområder. Vi har vekt på juridiske problemstillinger for bedriftsklienter samtidig som mengden av problemstillinger for privatpersoner også er betydelig.

Våre advokater har ulik hovedvekt på arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold, bank/inkasso/eiendom, kontrakts-, selskaps-, erstatnings- og forsikringsrett, entrepriserett og andre forretningsjuridiske problemstillinger, forvaltningsrett, barnerett, barnevernsrett, familierett og skifterett. 

Vi håndterer også strafferett og utlendingssaker.  At vi har spesiell tyngde på enkelte rettsområder, innebærer ingen begrensninger i vårt faglige nedslagsfelt. Det gir styrke når også andre rettsområder skal betjenes. Alle våre advokater betjener også beslektede rettsområder. Les mer under Bedrift og Privatperson.


Advokatmekling

Benyttelse av advokatmekler er et alternativ til en rettsprosess. Bruker partene en advokatmekler, kan det spares tid, kostnader og en langvarig konfliktsituasjon. Våre advokater kan påta seg mekleroppdrag både når partene ikke er bistått av advokater og når de har engasjert egne advokater.


Eiendomsmegling

Eiendomsmegling hører under advokatforretninger.  Advokatbevilling gir kompetanse og tillatelse til å drive eiendomsmegling når forsikringsdekninger er etablert og drift og rapportering av virksomheten skjer etter krav fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet eller Finanstilsynet. Hos oss drives eiendomsmegling under firmanavnet Kollen Eiendomsmegling as som også ble etablert i 1987 (se www.kollen.no)

Utviklet av Grafisk Senter