SOMMERLUKNING OG FERIEFRAVÆR SOMMEREN 2017

 

Advokatfirmaet JARELD as holder sommerlukket i rettsferien fra og med 10. juli til og med 28. juli.  

I tiden 5. juli til 7. juli og i tiden 31. juli til 10. august vil kontoret ha begrenset bemanning.  Kontakt den enkelte advokat for å få avklart tilgjengeligheten i disse to ukene.

Vi ønsker våre klienter og kontakter en god sommer med fine sommerdager.

Utviklet av Grafisk Senter